Privacy verklaring

Gegevensbescherming vinden wij zeer belangrijk. Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Daarom willen wij je uitleggen welke gegevens wij wanneer en voor welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

 

Wie zijn wij?
MediaBookers.nl BV (KvK-nummer 59022191) – met dé online mediawinkels als MediaBookers.nl, RadoBookers.nl en BereikOnline.nl – is gevestigd in Hoorn en opgericht in 2013. De aandeelhouders van de vennootschap zijn gelijk aan die van media- en reclamebureau Abovo Media BV. De technologie, kennis en kunde die in beide bedrijven aanwezig is wordt optimaal benut voor de dienstverlening naar klanten van beide bedrijven. Operationeel werken MediaBookers en Abovo Media autonoom van elkaar.

 

Juridische basis
Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ook de Telecommunicatiewet. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Voor gegevens van rechtspersonen geldt deze bescherming niet. Bij persoonsgegevens gaat het om individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke feiten die met jou als persoon te maken hebben (bijvoorbeeld je naam in combinatie met jouw e-mailadres). Informatie die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met jouw werkelijke identiteit valt hier niet onder.

 

Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken jouw gegevens niet voor reclamedoeleinden aan derden. Derden ontvangen jouw persoonsgegevens uitsluitend op de in deze privacyverklaring omschreven wijze van ons. Jouw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen buiten de EU. Mocht dit in incidentele gevallen niet anders kunnen, dan worden er door ons contractuele verplichtingen overeengekomen waardoor je rechten conform de AVG zijn gewaarborgd.

Wat gebeurt er als je gebruik maakt van onze website?
Bij ieder bezoek aan onze website, dus wanneer je een bestand van onze server oproept of probeert op te roepen, worden gegevens hierover in een protocolbestand (logfile) opgeslagen.

Bij iedere oproep worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres;
 • Naam van het opgeroepen bestand;
 • Datum en tijdstip van de oproep;
 • Verstuurde hoeveelheid gegevens;
 • Melding of de oproep is gelukt;
 • Melding waarom een oproep eventueel is mislukt;
 • Besturingssysteem en browsersoftware van uw computer;
 • Beeldschermresolutie;
 • Browserstaal;
 • Kleurintensiteit;
 • Browser-plug-ins (Javascript, Flash-Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.);
 • De website van waaraf u ons bezoekt

De aangemaakte gegevensbestanden worden voor statistische doeleinden in logfiles opgeslagen en na statistische verwerking gewist. Wij kunnen de opgeslagen gegevens niet tot jou herleiden. De gegevens worden door ons ook niet aan derden verstrekt. Alleen in geval van een inbreuk op onze rechten behouden wij ons het recht voor een gegevensbestand aan de bevoegde autoriteiten door te sturen om de inbreuk op onze rechten te laten vervolgen.

 

Gebruik van jouw IP-adres
Wij gebruiken IP-adressen voor slechts 2 doelen:

 1. Om te analyseren hoe vaak onze websites worden bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics. In dit geval wordt jouw IP adres geanonimiseerd, wat inhoudt dat het laatste octet van het IP adres wordt weggehaald. Hierdoor is dit niet meer terug te leiden naar jou.
 2. Om onze websites veilig en bereikbaar te houden.

 

Gebruik van Youtube video’s
Op onze website kunnen wij gebruikmaken van YouTube-video‘s die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com/. Je kunt deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Alle video‘s staan in de zogenoemde “privacymodus”. Dit betekent dat geen gegevens over jou als gebruiker worden verstrekt aan YouTube als je een video niet bekijkt. Pas wanneer je een video bekijkt, worden YouTube-cookies op jouw computer opgeslagen en gegevens verzonden naar YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op YouTube, worden in ieder geval de volgende gegevens gezonden naar YouTube-exploitant Google Inc.: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van jouw browser.

De gegevens worden verzonden ongeacht je bij Google een account hebt waarmee je bent ingelogd, of geen account hebt. Als je ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan jouw account gekoppeld. Als je dit niet wilt, moet je uitloggen voordat je de button activeert.

YouTube resp. Google Inc. slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de gebruiker toegesneden vormgeving van haar website. Dit gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame te maken en andere gebruikers te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Hiervoor moet je wenden tot de exploitant van YouTube, Google Inc.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door Google Inc. vind je op deze website.

Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij jouw gegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend als je deze zelf aan ons ter beschikking stelt, of als we een gerechtvaardigd belang hebben. Een gerechtvaardigd belang kunnen wij hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als we kunnen aantonen dat het gebruik van jouw persoonsgegevens relevant en passend is voor het gebruik van onze diensten.

Jouw gegevens worden versleuteld verzonden. Hierdoor wordt de communicatie tussen jou en onze webserver beschermd en kan misbruik van jouw gegevens (afluisteren) door derden worden voorkomen. Voor het versleutelen gebruiken wij SSL (Secure Sockets Layer).

Alle met betrekking tot onze website verzamelde persoonsgegevens worden op grond van de geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend voor de door jou gevraagde diensten en voor de behandeling van jouw vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor het gebruik van onze diensten door jou kunnen wij soms een beroep doen op dienstverleners. In deze voorkomende gevallen zijn onze dienstverleners contractueel verplicht zich te houden aan deze privacyregeling.

Bij de eventuele verwerking of toepassing van jouw persoonsgegevens wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, tenzij je hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Indien je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens dan is het mogelijk om inzicht te krijgen in de onderliggende logica die hierbij wordt gebruikt. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en waar mogelijk worden jouw gegevens automatisch na zes maanden verwijderd. Als wij vanuit onze wettelijke verplichtingen gegevens langer dienen te bewaren, dan zullen we dat doen.

 

Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van jouw rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel kun je de Autoriteit Persoonsgegevens alleen nog tippen, via dit formulier.
 • Toegang tot jouw gegevens
  Op verzoek informeren wij bezoekers van onze website over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren neem dan contact met ons op.

 

Werving en inzet van persoonlijke advertenties (marketing)
Voor de online campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen uiteraard alleen als er sprake is van een gerechtvaardigd belang of als je vooraf toestemming hebt gegeven conform de AVG.

Je kunt je altijd uitschrijven voor deze advertenties. Op onze website gebruiken we diverse retargeting-systemen; daarom moet je per systeem de link gebruiken om de functie uit te schakelen.

Ook maken wij voor onze campagnes gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platformen advertenties worden getoond, dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je zich hiervoor bij deze platformen afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zijn dat je daarna nog steeds een advertenties van ons te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.


Verbetering van onze dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij op basis van een gerechtvaardigd belang of als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.